Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0276Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0276

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 12 grudnia 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

  12.12.2017

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: