Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2016)0276Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2016)0276

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 12 decembrie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1316/2013 și (UE) 2015/1017 în ceea ce privește prelungirea duratei Fondului european pentru investiții strategice și introducerea unor îmbunătățiri tehnice ale fondului și ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

  12.12.2017

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: