Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0276Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0276

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 12. decembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) 2015/1017 v zvezi s podaljšanjem obstoja Evropskega sklada za strateške naložbe ter uvedbo tehničnih izboljšav za ta sklad in Evropsko svetovalno vozlišče za naložbe
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

  12.12.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: