12.12.2017
TC1-COD(2016)0276
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 12 december 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) 2015/1017 vad gäller förlängningen av löptiden för Europeiska fonden för strategiska investeringar liksom införandet av tekniska förstärkningar av den fonden och Europeiska centrumet för investeringsrådgivning
(EP-PE_TC1-COD(2016)0276)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 702kWORD 76k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy