6.7.2017
TC1-COD(2016)0278
***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 6. července 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti
(EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 512kWORD 62k
Právní upozornění - Ochrana soukromí