Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0278Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0278

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2017. július 6-án került elfogadásra a szerzői és szomszédos jogi védelemben részesülő egyes műveknek és más teljesítményeknek a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek érdekét szolgáló egyes megengedett felhasználási módjairól, valamint az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló 2001/29/EK irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

6.7.2017

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: