Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0278Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0278

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 6 juli 2017 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
(EP-PE_TC1-COD(2016)0278)

6.7.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: