Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2016)0279Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2016)0279

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/…, mis käsitleb teatavate autoriõigusega ja autoriõigusega kaasnevate õigustega kaitstud teoste ja muude objektide ligipääsetavas vormis koopiate piiriülest vahetamist liidu ja kolmandate riikide vahel pimedate, nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikute huvides
(EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

6.7.2017

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: