6.7.2017
TC1-COD(2016)0279
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra alster som skyddas av upphovsrätt och närstående rättigheter till förmån för personer med blindhet, synnedsättning eller annan läsnedsättning
(EP-PE_TC1-COD(2016)0279)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 386kWORD 50k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy