26.3.2019
TC1-COD(2016)0280
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES
(EP-PE_TC1-COD(2016)0280)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 411kWORD 110k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia