26.3.2019
TC1-COD(2016)0280
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om upphovsrätt och närstående rättigheter på den digitala inre marknaden och om ändring av direktiven 96/9/EG och 2001/29/EG
(EP-PE_TC1-COD(2016)0280)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 375kWORD 110k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy