Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0281Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0281

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

  6.7.2017

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: