Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0281Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0281

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 6. srpnja 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju Europskog fonda za održivi razvoj (EFOR), jamstva EFOR-a i Jamstvenog fonda EFOR-a
(EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

6.7.2017

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: