Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0281Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0281

  ***I
  POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
  adottata fl-ewwel qari fis-6 ta' Lulju 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2017/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Sostenibbli (EFSD), il-Garanzija tal-EFSD u l-Fond ta' Garanzija tal-EFSD
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

  6.7.2017

  Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: