6.7.2017
TC1-COD(2016)0281
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
(EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 482kWORD 76k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy