Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0281Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0281

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 6 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om inrättande av Europeiska fonden för hållbar utveckling (EFHU), EFHU-garantin och EFHU-garantifonden
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0281)

  6.7.2017

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: