5.7.2018
TC1-COD(2016)0282A
***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 5. července 2018 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/..., kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0282A)

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 2858kWORD 433k
Právní upozornění - Ochrana soukromí