Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0284Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0284

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. március 28-án került elfogadásra a műsorszolgáltató szervezetek egyes online közvetítéseire, valamint televíziós és rádiós műsorok továbbközvetítésére alkalmazandó szerzői jogok és szerzői joggal szomszédos jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a 93/83/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2016)0284)

28.3.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: