Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0284Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0284

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fit-28 ta' Marzu 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli dwar l-eżerċizzju tad-dritt tal-awtur u ta' drittijiet relatati li japplikaw għal ċerti trażmissjonijiet online tal-organizzazzjonijiet tax-xandir u għal trażmissjonijiet mill-ġdid tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju u li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/83/KEE
(EP-PE_TC1-COD(2016)0284)

28.3.2019

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: