14.11.2018
TC1-COD(2016)0286
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. november 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret), om ændring af forordning (EU) 2015/2120 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1088kWORD 118k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik