Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0286Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0286

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/… antamiseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja BERECin tukiviraston (BEREC-virasto) perustamisesta, asetuksen (EU) 2015/2120 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1211/2009 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: