Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0286Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0286

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Samhain 2018 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: