Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0286Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0286

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fl-14 ta' Novembru 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Aġenzija għall-Appoġġ tal-BEREC (l-Uffiċċju tal-BEREC), li jemenda r-Regolament (UE) 2015/2120 u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1211/2009
(EP-PE_TC1-COD(2016)0286)

14.11.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: