Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0287Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0287

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 12. syyskuuta 2017 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) N:o 283/2014 muuttamisesta paikallisyhteisöjen internetyhteyksien parantamisen osalta
(EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12.9.2017

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: