Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0287Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0287

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 12 Meán Fómhair 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 283/2014 maidir le nascacht idirlín a chur chun cinn i bpobail áitiúla
(EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12.9.2017

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: