Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0287Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0287

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2017. szeptember 12-én került elfogadásra az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendeletnek az internetkapcsolat helyi közösségekben történő előmozdítása tekintetében történő módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

  12.9.2017

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: