Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0287Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0287

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari tat-12 ta' Settembru 2017 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-regolament (UE) 2017/...tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1316/2013 u (UE) Nru 283/2014 fir-rigward tal-promozzjoni tal-konnettività tal-internet fil-komunitajiet lokali
(EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12.9.2017

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: