Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0287Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0287

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 12 september 2017 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2017/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1316/2013 en (EU) nr. 283/2014 wat de bevordering van internetconnectiviteit in lokale gemeenschappen betreft
(EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

12.9.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: