Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2016)0287Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2016)0287

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 12. septembra 2017 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2017/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in (EU) št. 283/2014 kar zadeva spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0287)

  12.9.2017

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: