Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0288Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0288

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

14.11.2018

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: