Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2016)0288Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2016)0288

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. marraskuuta 2018 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/… antamiseksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

  14.11.2018

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: