Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0288Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0288

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Samhain 2018 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

14.11.2018

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: