Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0288Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0288

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 november 2018 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie
(EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

14.11.2018

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: