Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2016)0288Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2016)0288

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 14. novembra 2018 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie)
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0288)

  14.11.2018

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: