Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2016)0304Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2016)0304

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2018. március 15-én került elfogadásra a készségekkel és képesítésekkel kapcsolatban nyújtott jobb szolgáltatások közös keretrendszeréről (Europass) és a 2241/2004/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2018/... európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0304)

  15.3.2018

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: