Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2016)0304Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2016)0304

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-15 ta' Marzu 2018 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) 2018/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar qafas komuni għall-għoti ta' servizzi aħjar għall-ħiliet u l-kwalifiki (Europass) u li tħassar id-Deċiżjoni Nru 2241/2004/KE
(EP-PE_TC1-COD(2016)0304)

15.3.2018

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: