Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0304Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0304

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 15 maart 2018 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2018/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende een gemeenschappelijk kader voor het verstrekken van betere diensten voor vaardigheden en kwalificaties (Europass) en houdende intrekking van Beschikking nr. 2241/2004/EG
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0304)

  15.3.2018

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: