Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0304Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0304

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 15 mars 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2018/… om en gemensam ram för tillhandahållande av bättre tjänster för kompetens och kvalifikationer (Europass) och om upphävande av beslut nr 2241/2004/EG
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0304)

  15.3.2018

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: