4.7.2017
TC1-COD(2016)0308
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 juli 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om införande av tillfälliga autonoma handelsåtgärder till förmån för Ukraina som komplement till de handelsmedgivanden som finns tillgängliga inom ramen för associeringsavtalet
(EP-PE_TC1-COD(2016)0308)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 321kWORD 59k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy