Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0325Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0325

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. června 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o účasti Unie na Partnerství pro výzkum a inovace v oblasti Středomoří (PRIMA), realizovaném společně několika členskými státy
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: