Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2016)0325Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2016)0325

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 13 juni 2017 met het oog op de vaststelling van Besluit (EU) 2017/… van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname van de Unie aan een door verscheidene lidstaten gezamenlijk opgezet partnerschap voor onderzoek en innovatie in het Middellandse Zeegebied (het Prima-initiatief)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: