Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0325Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0325

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 13 czerwca 2017 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie uczestnictwa Unii w partnerstwie w dziedzinie badań i innowacji w regionie Morza Śródziemnego (PRIMA) podjętym wspólnie przez szereg państw członkowskich
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: