Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2016)0325Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2016)0325

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 juni 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2017/… om unionens deltagande i partnerskapet för forskning och innovation i Medelhavsområdet (Prima) som genomförs gemensamt av flera medlemsstater
(EP-PE_TC1-COD(2016)0325)

13.6.2017

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: