Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2016)0345Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2016)0345

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 27. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o ochranné známce Evropské unie (kodifikované znění)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0345)

27.4.2017

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: