15.11.2017
TC1-COD(2016)0351
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 15 ноември 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1036 за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз, и на Регламент (ЕС) 2016/1037 относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз
(EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 619kWORD 61k
Правна информация - Политика за поверителност