15.11.2017
TC1-COD(2016)0351
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 15. november 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/… om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og af forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union
(EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 387kWORD 56k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik