Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2016)0351Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2016)0351

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 15. studenoga 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 2016/1036 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije i Uredbe (EU) 2016/1037 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

  15.11.2017

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: