Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2016)0351Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2016)0351

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej
  (EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

  15.11.2017

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: