15.11.2017
TC1-COD(2016)0351
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 15 november 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om ändring av förordning (EU) 2016/1036 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen och förordning (EU) 2016/1037 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen
(EP-PE_TC1-COD(2016)0351)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 384kWORD 57k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy