1.12.2016
TC1-COD(2016)0355
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 1 декември 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1286/2014 относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти, по отношение на датата на прилагане на регламента
(EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 556kWORD 51k
Правна информация - Политика за поверителност