1.12.2016
TC1-COD(2016)0355
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 1. december 2016 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/... om ændring af forordning (EU) nr. 1286/2014 om dokumenter med central information om sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer for så vidt angår anvendelsesdatoen
(EP-PE_TC1-COD(2016)0355)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 168kWORD 49k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik