5.7.2018
TC1-COD(2016)0357A
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/… om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) og om ændring af forordning (EU) nr. 1077/2011, (EU) nr. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 og (EU) 2017/2226
(EP-PE_TC1-COD(2016)0357A)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1054kWORD 168k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik