Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2016)0359Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2016)0359

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 28 Márta 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le creataí um athstruchtúrú coisctheach, maidir le hurscaoileadh fiachais, agus maidir le dícháílíochtaí agus maidir le bearta chun éifeachtúlacht nósanna imeachta athstruchtúraithe, dócmhainneachta agus urscaoilte fiachais a fheabhsú, agus lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 (an Treoir maidir le hathstruchtúrú agus dócmhainneacht)
(EP-PE_TC1-COD(2016)0359)

28.3.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: